BBS 20181216 IFBB Pro亞洲資格賽
版主徵求中
首頁,訓練動作教練 文章:運動要點,新知,名人講談.. 本站健身討論版 各部位肌肉名稱 照片,專欄,健身房資訊等 相關網站連結
顯示全部圖片 回本版列表 本版其他副討論版 跳頁 選擇討論版 所有討論版 短訊息(PM) 【訪客 登入
【影片】2018 IFBB Asia Pro Quafilier 資格賽

樓主: take(大圓柱)( male) 2019/01/07 16:19:00 219.85.28.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★


Junior Men's Classic ,青少年古典
1st. 023 Ryan Heng , Singapore
2nd. 028 王彥士(Wang Yen-Shi) , Taiwan
3rd. 034 陳品之 (Cheng Ping-Chi) , Taiwan
4th. 033 Chung Chun Tin , Hong Kong
5th. 025 Wen Yu Chuang , Taiwan


Junior Men's Physique ,青少年健體
1st. 022 Munkh-Od , Mongolia
2nd. 019 Sum Wong , Hong Kong
3rd. 348 Mohammed Aldossay , Qatar
4th. 033 Chung Chung Tin , Hong Kong
5th. 014 林獻文 (Lin Hsien Wen) , Taiwan

※本文於2019/1/17 上午 02:06:14修改※


回應
1作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/09 03:12:22 219.85.30.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

2018 IFBB Asia Pro Quafilier:
Junior Men's Bodybuilding ,青少年健美
1st. 034 陳品之(Chen Pin-Chi) ,Taiwan
2nd. 240 熊祖瓏(Xiong Chu-Lon) ,Taiwan
3rd. 037 盧芳威(Lu Fan-Wei) ,Taiwan
4th. 035 龔意傑(Gon Yi-Jei) ,Taiwan
5th. 038 鄭名翔(Cheng Min-Hsiang) ,Taiwan
Video / Photo by WWW.TAKESPORT.IDV.TW2018 IFBB Asia Pro Quafilier:
Junior Women's Bikini ,青少年比基尼
1st. 045 梁芳茹(Liang Fan-Ru) ,Taiwan
2nd. 041 邱詩婷(Chiu Shi-Tin) ,Taiwan
3rd. 046 Wang ( Ann) Lei ,Taiwan
4th. 043 沈若甄 Shen Ruozhen ,Taiwan
5th. 044 黃冠瑋(Huang Kuan-Wei) ,Taiwan
Video / Photo by WWW.TAKESPORT.IDV.TW

※本文於2019/1/17 上午 02:06:26修改※

2作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/09 03:18:25 219.85.30.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

Men's Physique ,男子健體, Category A
071 Lam Ka Fai ,Hong Kong
060 Cheung Ka King ,Hong Kong
059 宋偉(Song Wei) ,Taiwan
023 Ryan Heng ,Singapore
202 Faisal ,Yemen


Men's Physique ,男子健體, Category B
085 Leung Chik Yuen ,Hong Kong
088 陳楷翔(Cheng Kai-Hsiang) ,Taiwan
086 邱士耿(Chiu Shi-Ken) ,Taiwan
074 Ciff Jones ,USA
080 吳俊毅(Wu Jin-Yi) ,Taiwan

※本文於2019/1/17 上午 02:06:56修改※

3作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/09 03:18:55 219.85.30.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

2018 IFBB Asia Pro Quafilier:
Men's Physique ,男子健體, Category C
230 Eddie Lai ,Hong Kong
318 Jiwon Hong ,Korea
098 Leandro Lei ,Macau
097 洪得耕(Hong De-Ken) ,Taiwan
103 Mohammed Al Qassab Iraq
Video / Photo by WWW.TAKESPORT.IDV.TW
4作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/09 15:25:49 219.85.30.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

2018 IFBB Asia Pro Quafilier:
Men's Physique ,男子健體, Category D
146 Pongaisan Ruangsangpen ,Thailand
022 Munkh-Od ,Mongolia
118 Isaac Tse ,Australia
218 劉立宣 ,Taiwan
111 劉恭良(Liu Gon-Liang) ,Taiwan

※本文於2019/1/9 下午 03:35:56修改※

贊助廣告        
 
5作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/17 02:04:38 219.85.159.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

2018 IFBB Asia Pro Quafilier:
Men's Classic ,男子健體, Category E
1st 164 Lee Man Chung ,Macau
2nd 166 呂志麒 ,Taiwan
3rd 158 蔡明潔 ,Taiwan
4th 160 廖絃驊 ,Taiwan
5th 155 Yen-Dian ,Taiwan


2018 IFBB Asia Pro Quafilier:
Men's Classic ,男子健體, Category F
1st 182 許靖宇(Hsu Chin-Yu) ,China
2nd 181 Zhang Wei ,Taiwan
3rd 178 陳晉家(Cheng Jin-Chia) ,Taiwan
4th 171 陳柏榕(Cheng Bo-Ron) ,Taiwan
5th 176 蘇昱魁(Su Yu-Kuei) ,Taiwan
6作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/17 02:05:44 219.85.159.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

Men's Classic ,男子古典健美, Category A
248 Man Ho Mark Cheng ,Hong Kong
252 Lei Sio Lon ,Macau
191 黃欣皓(Huang Hsin-hao) ,Taiwan
241 Sun Siu Lun ,Hong Kong
239 張永杰(Chang Yon-Jie) ,TaiwanMen's Classic ,男子古典健美, Category B
1st 260 施述豪 ,Taiwan
2nd 249 Larry Jun Acosta ,Canada
3rd 221 張家榮 ,Taiwan
4th 217 陳彥宏 ,Taiwan
5th 227 Bader Alyamani ,Saudia Arabia
7作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/17 02:07:37 219.85.159.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

Men's Classic ,男子古典健美, Category C,D
Cat. C
1st 350 Mohaub Elqadi ,Egypt
2nd 258 鄭智欽 ,Taiwan
3rd 228 張盈宏 ,Taiwan
4th 231 陳威志 ,Taiwan
5th 229 Ngu How Siang ,Malaysia

Cat. D (本組只有一人)
1st 266 王翔民 ,Taiwan

8作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/17 02:08:18 219.85.159.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

Men's Bodybuilding ,男子健美, Category A
1st 241 Sun Siu Lun ,Hong Kong
2nd 239 張永杰(Chang Yon-Jie) ,Taiwan
3rd 236 葉俊杰(Yeh Jin-Jie) ,Taiwan
4th 238 林志軒(Lin Chi-Hsiuan) ,Taiwan


Men's Bodybuilding ,男子健美, Category B
1st 243 Chun Kit Timmy Shek ,Canada
2nd 244 Ngor Yat Ping ,Hong Kong
3rd 237 劉黃楷喻(Liu Huang Kai-Yu) ,Taiwan

※本文於2019/1/17 上午 02:08:32修改※

9作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/17 02:09:59 219.85.159.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

Men's Bodybuilding ,男子健美, Category C
191 黃欣皓(Huang Hsin-hao) ,Taiwan
248 Man Ho Mark Cheng ,Hong Kong
252 Lei Sio Lon ,Macau
242 Yeung Ho Kai Danny ,Hong Kong
249 Larry Jun Acosta ,Canada


Men's Bodybuilding ,男子健美, Category D
254 譚逸基(Jay Tam) ,Hong Kong
261 鞏昱昭(Ady Kung) ,Taiwan
260 施述豪(Shi Shu-Hao) ,Taiwan
265 Lee Kat Kit ,Hong Kong
258 鄭智欽(Cheng Chi-Chin) ,Taiwan
10作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/17 02:10:21 219.85.159.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

Men's Bodybuilding ,男子健美, Category E
254 譚逸基(Jay Tam) ,Hong Kong
261 鞏昱昭(Ady Kung) ,Taiwan
260 施述豪(Shi Shu-Hao) ,Taiwan
265 Lee Kat Kit ,Hong Kong
258 鄭智欽(Cheng Chi-Chin) ,Taiwan

※本文於2019/1/17 上午 02:35:51修改※

11作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/17 02:12:12 219.85.159.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

Women's Bikini ,女子比基尼, Category A
1st 045 梁芳茹(Liang Fan-Ru) ,Taiwan
2nd 280 高嘉穗(Kao Chia-Sui) ,Taiwan
3rd 044 黃冠瑋(Huang Kuan-Wei) ,Taiwan
4th 279 吳昱萱(Wu Yu-Hsiuan) ,Taiwan
5th 272 葉紀瑤(Yeh Chi-Yao) ,Taiwan


Women's Bikini ,女子比基尼, Category B
1st 292 土登玉喜(Tu Den Yu-Hsi) ,Taiwan
2nd 294 羅毓婷(Lo Yu_Ting) ,Taiwan
3rd 291 全雅寒(Chun Ya-Han) ,Taiwan
4th 285 林宇鈐(Lin Yu-Chien) ,Taiwan
5th 290 高郁倫(Kao Yu-Lun) ,Taiwan
12作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/17 02:13:31 219.85.159.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

Women's Bikini ,女子比基尼, Category C
1st 304 江敏(Chiang Ming) ,Taiwan
2nd 300 陳方妤(Cheng Fan-Yu) ,Taiwan
3rd 297 吳欣如(Wu Hsin-Roo) ,Taiwan
3th 307 Yuen Cheuk Nam Karen ,Hong Kong
5th 347 Ji Jae Won ,Hong Kong


2018 IFBB Asia Pro Quafilier:
Women's Bikini ,女子比基尼, Category D
1st 312 Alicia Young ,USA
2nd 316 Akemi ,Brazil
3rd 317 Kim Eun Jung ,Korea
4th 315 呂品儀(Lu Pn-Yi) ,Taiwan
5th 313 陳向勻(Cheng Hsiang-Yun) ,Taiwan
13作者 take (大圓柱) ( male ) 2019/01/17 02:16:27 219.85.159.xxx

來自 台北市
磅數 33116.2磅
發文 17321
註冊 2001/6/2 上
量級 超超重量級
★★★★★★★

總冠軍的影片另篇發佈。
前往討論版 | 跳頁 : 1
Take's BodyGYM-Server1, BBS v5.00site statistics
健身房首頁 | 文章 | 佈告欄 | 訓練與動作 | 資訊 | Links | Xmall購物 | 歷史 | 聯繫